Счетоводство. Счетоводни услуги. Персонал, заплати и осигуровки. Данъчни консултации.

Счетоводство. Счетоводни услуги. Регистрации фирми. Данъчни консултации. Счетoводно обслужване и данъчна защита. Ниски Цени.

Текущо счетоводство, съгласно приложимите Национални и Международни счетоводни стандарти;
Месечно отчитане на корпоративни данъци и ДДС;
Представителство пред НАП, НОИ, НСИ и други държавни институции;
Годишно счетоводно приключване, изготвяне на годишен финансов отчет и данъчна декларация;

Обработка на данни за персонал, заплати и осигуровки. 

Нов подход в счетоводния бизнес:

1.       Вярваме че можем да отговорим на въпросите: Защо да избера фирма Парамаунт Сървисис за свой счетоводител? Какво ги отличава от останалите десетки такива в Интернет?

2.           Вярваме че можем да предоставим счетоводна услуга от най-високо качество на най-ниски цени. Придържайки се всяка минута към ценностите в които вярваме: Лоялност, Почтеност и Отговорност. 

3.     Мислим различно от останалите в бранша, различни сме и постоянно предизвикваме статуквото. Спазваме обещанията си независимо какво ни струва това. Вярваме че ще намерим Партньори които споделят нашите ценности.  

4.    Вие сте по-важни от нас. Интересува ни как можем да Ви помогнем да намалите разходите си и да увеличите приходите си, т.е., как да заработим на 100% нашите възнаграждения. Умеем да слушаме. 

 

5.     Нямаме работно време – на Ваше разположение сме по всяко време на денонощието с каквото можем да помогнем. Услугата е изцяло ОН-ЛАЙН с минимална загуба на време за администрация и минимално време за реакция от наша страна. Постоянно иновираме и оптимизираме счетоводните услуги които предлагаме. 

 

 Предлагаме безплатен данъчен адрес и поемане напълно на кореспонденцията с данъчни и осигурителни власти.

Регистрация на фирми. Най-ниската цена на пазара за фирмени регистрации.

Предлагаме нова пакетна услуга за регистрация на фирма:

         * Регистрация в Търговски регистър:

        а) 60.00 лева за фирми на български граждани;

   б) 120.00 лева за фирми на чужди граждани (оскъпяването е заради преводачески и адвокатски услуги);

        * Откриване банкови сметки – безплатно;

        * Регистрация по ЗДДС - безплатно;

        * Данъчен адрес – безплатно;

Предложените цени важат за фирми които след регистрацията си ще ползват счетоводните услуги на счетоводна къща Парамаунт С. За останалите Клиенти цените са с 30% по-високи.

Paramount Services Outsource предлага пълно счетоводно обслужване за :

 1) Неперсонифицирани дружества по Закона за задълженията и договорите (ДЗЗД); 2) Предприятия с нестопанска цел : сдружения и фондации (ЮНЦЛ);
3) Търговски представителства;
 4) Чуждестранни лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на Р България чрез място на стопанска дейност, които не подлежат на вписване в Търговския регистър.
 
 Вътреобщностни доставки, придобивания. Интрастат услуги / отчетност. 

 Уроци по счетоводство. Финансово счетоводство. Управленско счетоводство. Работа със счетоводен софтуер. Счетоводство на английски език. Финансово-счетоводен анализ на английски език.

За контакти: тел: 0884 842 098, е-мейл: office@accounting-bulgaria.eu

 

 

Счетоводство, Счетоводни услуги, Счетоводство. Персонал, заплати, осигуровки. Счетоводно обслужване, Изготвяне на данъчни декларации. Персонал, осигуровки. Счетоводство , счетоводно приключване, . счетоводни услуги, , Счетоводство , счетоводна кантора, фирмено счетоводство. Персонал, осигуровки. Счетоводство на фирми, полезни връзки, счетоводни ресурси, цени на счетоводни услуги, пощенски кодове, телефонни кодове,счетоводни консултации. Персонал, заплати. Счетоводни и данъчни консултации, Счетоводна къща, Счетоводство , Персонал, заплати, осигуровки.Професионални счетоводни услуги и комплексно счетоводно обслужване, абонаметно счетоводство и счетоводно обслужване за фирми. Персонал, заплати. . счетоводно обслужване на юридически и физически лица, Счетоводство . Персонал, заплати. Изготвяне и подаване на декларации, Регистриране на ЕООД, ООД, ЕТ, Счетоводни услуги и комплексно счетоводно обслужване на достъпни цени, трудово-правни и осигурителни консултации. Персонал, осигуровки. Счетоводство, данъчна защита и комплексно счетоводно обслужване, Счетоводни услуги, одит на фирми, счетоводно обслужване, Счетоводство. Персонал, заплати, осигуровки. Публикуване на годишни счетоводни отчети, данъчни консултации, Счетоводство , Счетоводни услуги и комплексно счетоводно обслужване на достъпни цени. Персонал, осигуровки. Aбонамент за счетоводни услуги,обслужване,ТРЗ и личен състав, Годишно счетоводно приключване,бонус услуги, Качествени, бързи и ценово обосновани счетоводни услуги. Персонал, осигуровки. Счетоводно обслужване на юридически и физически лица, трудово-правни отношения, данъчни консултации, Счетоводни услуги,· Управление на човешките ресурси, финансови и счетоводни услуги, одит, данъчни консултации. Персонал, заплати, осигуровки. Счетоводство , бизнес консултиране, управленски консултации. Персонал, осигуровки, заплати.